Kontakty
Telefón: 0915713208, 0317022222
Email: obchod@profimat.sk

Fakturačná adresa
PROFIMAT s.r.o.
Vlčany 814
925 84 Vlčany

IČO: 50164872
DIČ: 2120200742
IČ DPH: SK2120200742

Sme platcami DPH

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: sro, vložka číslo: 37123/T .

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16
Kontaktný formulár